Ulovlig brug af gødning

120 landmænd har systematisk hentet ulovlig kvælstofgødning i Tyskland og brugt det på deres marker. Flere fynske landmænd er involveret og det vækker stor harme hos Danmarks Naturfredningsforening.