Utryghed på Nordfyn

Flere skyderiet mod en af deres kolleger har skabt utryghed blandt de ansatte i Nordfyns Kommune