Valgmøde fra Elsesminde Produktionsskole

Fynlive fra valgmødet som Elsesminde Produktionsskole havde sat op for 150 elever og 10 politikere. Med partifarver på dugene, så man kan kende forskel på rød og blå blok, og med god mulighed for selv at stille spørgsmål, vil de gøre elevgruppen interesserede i at stemme og bruge deres demokratiske rettigheder. Det har de ikke tradition for og det er en generel tendens at de ikke engagerer sig og dermed ikke bliver hørt. Ved sidste Kommunalvalg, var valgdeltagelsen blandt erhvervsuddannelsernes elever 20,6 procentpoint lavere end gymnasielevernes.