- Vi anerkender, at der er brug for en bedre visning