- Vi er lidt skuffede, siger køkkenchefen på Falsled Kro