Amira Hirkil fik et job - hun ville ikke mere kontanthjælp