Kafferisteri flyttede fra hovedstadsområdet til Haarby