De yngste elever må vende tilbage i skole

some description