Kim Nielsen er meget kritisk overfor gangster-video fra Vollsmose