I det fynske folks tjeneste

Energistyrelsen kan ikke stoppe vindmøller på Tåsinge

Selvom to vindmøller på Tåsinge er tilsluttet el-nettet på forkert grundlag, kan Energistyrelsen ikke standse møllerne, der stadig kører rundt.

Vindmøllerne på Tåsinge kan lovligt være i gang. Foto: Pernille Gram

På Tåsinge puster vinden og en hel del mekanik to vindmøllers vinger rundt. Energistyrelsen skriver i et notat til de to vindmølleejere, at styrelsen ikke kan forbyde vindmøllerne at være i gang.

Der har ellers været tvivl om, hvorvidt vindmøllerne på Tåsinge lovligt måtte producere el til det samlede el-net, når der ikke længere er et lovligt plangrundlag for møllerne.

Derfor har Energisyrelsen undersøgt forholdene omkring nettilslutning og elproduktion fra de to vindmøller på Tåsinge. 

Læs også Pusten taget ud af ulovligt vindmølle-eventyr: Ejere mister tilskud

I notatet skriver kontorchef i Energistyrelsen, Jakob Henrik Juul, at Flow Elnet A/S den 18. december har koblet vindmøllerne på elforsyningsnettet i overensstemmelse med den såkaldte VE-lovs bestemmelser. Derfor er det ikke i strid med disse regler, at vindmøllerne producerer strøm, og derfor er det heller ikke op til Energistyrelsen at afgøre, om vindmøllerne må være i brug. 

"Energistyrelsen kan ifølge VE-lovens § 71 kun påbyde, at forhold, der strider mod VE-lovens regler eller afgørelser i henhold til loven, bringes i orden. Energistyrelsen har således ikke efter de gældende regler mulighed for at kræve vindmøllerne på Tåsinge stoppet, da det er planlovgivningen, der i den konkrete sag ikke er overholdt", står der i notatet.

Svendborg Kommune kan kræve vindmøllerne standset

Energistyrelsen mener derimod, at det er Svendborg Kommune, der skal kræve møllerne standset, hvis det ønskes. 

Læs også Vindmølle-sagaen: Eksperter underkender Svendborg Kommune

Svendborg Kommune er ifølge Energistyrelsen i gang med at foretage en lovliggørelse af møllerne.

Først når kommunen afslutter arbejdet med at lave et gyldigt plangrundlag, kan Energistyrelsen betragte møllerne som lovlige.

"Lovliggørelsen af vindmøllerne afhænger alene af, at kommunen foretager og afslutter det arbejde, som kommunen har igangsat, således at der kan tilvejebringes et gyldigt plangrundlag".