Pusten taget ud af ulovligt vindmølle-eventyr: Ejere mister tilskud

Energistyrelsen afviser at give tilskud til ulovligt opstillede kæmpevindmøller på Tåsinge. Svendborg Kommunes sagsbehandling blev underkendt, og det betyder nu, at møllerne ikke får tilskud fra staten. Naboer er tilfredse, men vindemølle-ejer vil have afgørelse omgjort.

Opdateret klokken 18:27 med yderligere citat fra Peter Rasmussen, hvor han forklarer, hvorfor møllerne ifølge ham er fuldt ud lovlige.

Endnu et kapitel kan føjes til historien om to omstridte kæmpevindmøller på Tåsinge.

Onsdag har Energistyrelsen truffet afgørelse om, at den ene vindmølle ikke kan få offentligt tilskud, mens tilskuddet til den anden mølle foreløbig er suspenderet.

Styrelsen afviser at give tilskud, da møllerne er opstillet ulovligt.

Energistyrelsen skriver blandt andet:

Energistyrelsen, 11. juni 2018.
Energistyrelsen, 11. juni 2018.

Energistyrelsen har truffet afgørelse om, at vindmøllen ”Søren Lolks Vej 2” ikke kan opnå pristillæg efter VE-lovens § 35a. Energistyrelsen har ligeledes vurderet, at vindmøllen ikke opfylder betingelserne for udbetaling af pristillæg, jf. VE-lovens § 54, stk. 1, nr. 2, idet vindmøllen efterfølgende er kendt VVM-pligtig.

Energistyrelsen har truffet afgørelse om, at vindmøllen ”Knasterhovvej 23” kan opnå pristillæg efter VE-lovens § 35a. Energistyrelsen suspenderer dog udbetaling af pristillæg, jf. VE-lovens § 54, indtil der foreligger et lovligt plangrundlag for at sikre, at der ikke sker udbetaling af støtte til et ulovligt forhold.

Sag skudt tilbage

Med andre ord kan den ene mølle på sigt få tilskud, men styrelsen beholder altså pengene, "indtil der foreligger et lovligt plangrundlag for at sikre, at der ikke sker udbetaling af støtte til et ulovligt forhold", som Energistyrelsen formulerer det i en e-mail til TV 2/Fyn. 

 
 

Derfor kan møllen ikke få tilskud

Dermed får Svendborg Kommunes valg om ikke at lave en undersøgelse af de to møllers virkning på miljøet - en såkaldt VVM-undersøgelse - nu vidtrækkende konsekvenser.

Beslutningen betød, at Miljø- og Fødevareklagenævnet i december 2017 ophævede VVM-grundlaget for møllerne og krævede, at Svendborg Kommune begyndte forfra i sagsbehandlingen.

Samtidig ophævede Planklagenævnet den vedtagne lokalplan, som også blev sendt tilbage til kommunen til ny behandling.

Dermed slog to forskellige klagenævn fast, at de to vindmøller, der allerede var rejst, da klagenævnene traf deres afgørelse, ikke længere var lovlige. Alligevel gav Svendborg Kommune mølleejerne tilladelse til at sætte dem i drift.

Glade naboer

Naboer til de omstridte vindmøller, Hans Christian Wulff og Allan Bliss, har følt, at projektet er blevet presset igennem i strid med gældende lovgivning.

Derfor er de tilfredse med Energistyrelsens afgørelse.

- Efter de to nævns afgørelser fra december kommer det ikke bag på mig, at vindmølleejerne ikke kan få tilskud. Men det undrer mig meget, at det ikke er begge møller, der mister tilskuddet. Jeg vil gerne vide, hvad forskellen på de to er, siger Hans Christian Wulff. 

Hans Christian Wulff er tilfreds til Energistyrelsens afgørelse. 

Allan Bliss er glad for, at Energistyrelsen har taget pusten ud af vindmøllerne på det vestlige Tåsinge.

- Her er en myndighed, der har taget klagenævnene alvorligt i modsætning til Svendborg Kommune, der ignorerer dem. Man kan kalde det en halv sejr, men det er en halv retfærdighed. Ingen af møllerne skulle have været sat i drift, mener Allan Bliss. 

Vindmølleejere tror fortsat på tilskud

Energistyrelsens afgørelse kan få konsekvenser for økonomien i projektet - men så vidt tror Peter Rasmussen nu ikke, det kommer.

- Hvis tilskuddet ikke kommer, vil det have økonomiske konsekvenser. Men det kommer. Bare rolig. Det sidste ord er ikke sagt i den her sag. Den afgørelse bliver lavet om, siger Peter Rasmussen til TV 2/Fyn.

Blandt andet skal vindemølleejerens advokat undersøge mulighederne for at klage over Energistyrelsens afgørelse. Og Peter Rasmussen er overbevist om, at Energistyrelsens beslutning bliver ændret. For ifølge ham er møllerne ikke ulovlige.

- Møllerne har alle tilladelser i orden fra kommunen, og vi bygger på et fuldt lovligt grundlag. Der er ikke noget at komme efter. 

Men VVM-redegørelser er der jo ikke?

- Ja. Den kommer efterfølgende.

Men den skal vel være der fra starten af?

- Nej, det skal den ikke. Det var den (VVM-redegørelsen, red.) ikke i det her tilfælde på grund af en fejl fra kommunens side. Men den kommer. 

Vindmøllerne kan fremadrettet få lov til at være aktive, men kun én af dem kan opnå tilskud fra staten - og ingen af de to møllers ejere kan se frem til at se tilskudspengene gå ind på kontoen, før en eventuel lovliggørelse af møllerne er gennemført. 

Hele forløbet med vindmøllerne har været kaotisk, mener nabo Hans Christian Wulff.