Tåsinge: Omstridte vindmøller bremses - for nu

Svendborg Kommune har fredag givet et midlertidigt standsningspåbud for to vindmøller ved Ny Søby på Tåsinge. Kommunaldirektør Erik Meldgård Bendorf erkender, at forløbet omkring de store vindmøller har været alt andet end kønt.

Allan Bliss er en af naboerne til de to store og temmelig omstridte vindmøller, der står på Tåsinge. Han glæder sig over, at Svendborg Kommune i dag har givet ejerne af de to vindmøller et midlertidigt standsningspåbud.

- Jeg er en rigtig glad nabo. Jeg vil sige, bedre sent end aldrig, for møllerne skulle aldrig have været i gang, eftersom ibrugtagningstilladelserne er udstedt på et ulovligt grundlag, siger Allan Bliss.

De to store vindmøller står i et natura 2000 område, og naboerne og Danmarks Naturfredningsforening har hele tiden været imod, at Svendborg Kommune ville tillade opførelsen af de knap 80 meter høje møller. 

Planklagenævnet og Miljø- og Fødevareklagenævnet afgjorde den 20. december 2017, at møllerne er opstillet på et ulovligt grundlag. Alligevel gav Svendborg Kommune samme dag tilladelse til, at møllerne blev taget i brug.

Men fredag eftermiddag, seks uger efter afgørelsen, trækker Svendborg Kommune nu midlertidigt ibrugtagelsen tilbage. 

- Vi er kommet frem til, at vi er nødsaget til at give et midlertidigt standsningspåbud. Så det har vi meddelt vindmølleejerne i dag, siger kommunaldirektør Erik Meldgård Bendorf og uddyber:

- Der er nogle nævnsafgørelser, der er gået kommunen imod. Sidst i december afgjorde nævnene jo, at vores lokalplan, der er grundlaget for vindmøllerne, var ulovlig. Og den afgørelse er vi nødt til at reagere på, så det er det, vi gør.

Den konklusion er Svendborg Kommune kommet frem til, efter at have rådgivet sig med advokatfirmaet Bech-Bruun.

Miljøkonsekvensvurdering

Nu går Svendborg Kommune i gang med at lave en såkaldt miljøkonsekvensvurdering. Man skal undersøge, om møllerne kan bruges i det naturfølsomme område, uden det har negative konsekvenser for naturen og dyrelivet.

- Hvis den vurdering viser, at det er muligt, så vil der være mulighed for at sætte møllerne i gang igen, mens vi så udarbejder det plangrundlag, der skal tilvejebringes. En ny lokalplan for eksempel, siger Erik Meldgård Bendorf.

Kommunaldirektøren tør ikke spå om, hvor lang tid der vil gå, før miljøkonsekvensvurderingen er færdig, så ingen kan sige, hvor lang tid vindmølleejerne må se deres møller stå stille.

Grotesk beslutning

Sagen om de to omstridte vindmøller på Tåsinge er årelang. Da Svendborg Kommune i december valgte at give vindmøleejerne tilladelse til at bruge møllerne, samme dag som Planklagenævnet og Miljø- og Fødevareklagenævnet sagde det modsatte, var Allan Bliss målløs. 

- Vi (naboerne,red.) var chokerede og meget overraskede. Vi har talt med to professorer i forvaltningsret, der siger, at Svendborg Kommune har handlet dybt ulovligt. Kommunen er jo underlagt de her nævns afgørelser, og alligevel vælger man at give tilladelse til at bruge møllerne, siger Allan Bliss.

Erik Meldgård Bendorf erkender da også, at hele sagen omkring vindmøllerne er alt andet end køn.

- Det er en utrolig kompleks og på alle måder ulykkelig sag. Jeg kunne ikke i min vildeste fantasi klæbe påskriften køn på det forløb. Sagen startede i 2012, og vi må konstatere, at der ikke er sat et punktum nu. Der er højst sat et komma, og så er der lagt op til en meget lang efterfølgende proces. Det er den triste sandhed, siger kommunaldirektøren.

Er der noget, hvor du tænker, at det her skulle vi have gjort anderledes fra begyndelsen?

- Det er et svært spørgsmål. Jeg vil sige, at vi har lært af sagen på flere punkter, men der er mange ting, vi kunne have ønsket var gået anderledes. Jeg tror, jeg vil nøjes med at sige det.

Allan Bliss tøver til gengæld ikke med at sige, hvad han mener om Svendborg Kommunes håndtering af sagen.

- Det er under al kritik. Hele forløbet har været så kritisabelt, at det slet ikke kan sammenlignes med noget, siger han.

Kommunen vil have nævnene til at se på afgørelserne igen

Sagen om de store vindmøller har efterhånden syv år på bagen, og formentlig kommer der til at gå en rum tid endnu, inden der kan sættes et endeligt punktum.

Svendborg Kommune mener nemlig ikke, at Planklagenævnet og Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelser er truffet på et korrekt grundlag.

- Derfor har vi i dag (fredag, red.) sendt begæring til begge nævn om, at de genoptager sagerne, fordi vi mener, at deres afgørelser er fejlbehæftede, siger Erik meldgård Bendorf.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra vindmølleejerne fredag.

Se hele interviewet med Erik Meldgård Bendorf under artiklen.

 
Fotograf: Ken Petersen