Vindmølleejer: Møllerne bliver ikke sat i stå

En af de berørte vindmølleejere fra Tåsinge Peter Rasmussen har ikke i sinde at efterkomme Svendborg Kommunes standsningspåbud. Det vil koste hans virksomhed millioner.

Vindmølleejer Peter Rasmussen er langt fra begejstret over det midlertidige standsningspåbud, der fredag eftermiddag kom fra Svendborg Kommune til de berørte vindmølleejere.

Peter Rasmussen har ikke tænkt sig at følge standsningspåbuddet, fordi det vil medføre store skader på vindmøllerne og samtidig koster hans virksomhed over 12 millioner kroner.

Peter Rasmussen har sendt en mail til TV 2/Fyn, hvor han skriver følgende:

Efter mange års behandlingstid har Naturklagenævnet underkendt vores vindmølleprojekt på Tåsinge, som Svendborg Kommune ellers havde givet alle godkendelser og byggetilladelse til – og som er sat i drift. De to vindmøller vi netop har rejst, erstatter tre vindmøller, hvor de to af dem har stået på samme placering i godt 30 år. 

Svendborg kommune har nu krævet, at møllerne sættes i stå indtil videre. Hvis vindmøllerne sættes i stå, vil de tekniske installationer lide uoprettelige skader på grund af blandt andet fugt- og trykskader, ligesom min virksomhed vil stå med en manglende indtjening fra møllerne, som betyder, at vi vil gå konkurs indenfor en overskuelig fremtid. Derfor bliver vindmøllerne ikke sat i stå. For min virksomhed er der tale om samlede omkostninger på 12,5 millioner kroner. 

Det er naturligvis med stor skuffelse, at jeg har modtaget Svendborg Kommunes afgørelse om at sætte møllerne i stå, i og med at kommunen tidligere har godkendt projektet og givet byggetilladelsen. Vi har handlet i god tro og ud fra et ønske om at styrke vores kommunes bæredygtige profil og igennem salg af vindmølleandele at give mulighed for at naboer og andre interesserede kunne investere i grøn energi fra Tåsinge. I dag må jeg sande, at vores gode intentioner og ønsket om udvikling desværre ikke møder opbakning i Svendborg Kommune og at kommunen ikke er interesseret i erhvervslivet og grønne arbejdspladser.

Det har fredag ikke været muligt at komme i kontakt med de berørte vindmølleejere.