Vindmølleejer: Vi risikerer at måtte gå fra hus og hjem

De 13 ejere af de to omstridte vindmøller på Tåsinge er både nervøse og dybt berørte over, at Svendborg Kommune har beordret møllerne standset senest mandag.

Når mandag bliver til tirsdag skal de to møller ved Ny Søby stå stille. I fredags gav Svendborg Kommune vindmølleejerne et midlertidigt standsningspåbud. Men næsten samtidig meddelte Peter Rasmussen, der er en af hovedinteressanterne i vindmølleprojektet, at den afgørelse ikke vil stoppe vindmøllerne. 

- Hvis vindmøllerne sættes i stå, vil de tekniske installationer lide uoprettelige skader på grund af blandt andet fugt- og trykskader, ligesom min virksomhed vil stå med en manglende indtjening fra møllerne, som betyder, at vi vil gå konkurs indenfor en overskuelig fremtid. Derfor bliver vindmøllerne ikke sat i stå, skrev Peter Rasmussen i en pressemeddelelse. 

Men kommunen tror dog forsat på, at de 11 familier, der ejer møllerne, vil følge kommunens påbud.

Kommune kontrollerer tirsdag

- Jeg vil ikke begive mig ud i spekulationer om hvad der sker. Vi agter i morgen at tage ud og kontrollere om standsningspåbuddet er efterkommet, og hvis det er det, er det fint, og hvis det ikke er det, så forholder vi os til det, siger kommunaldirektør i Svendborg Kommune, Erik Meldgård.

 
Fotograf: Lasse Beck Frost

De to møller skal erstatte nogle 30 år gamle vindmøller, men naboer og Danmarks Naturfredningsforening har hele tiden været imod, at Svendborg Kommune ville tillade opførelsen af de knap 80 meter høje møller. Planklagenævnet og Miljø- og Fødevareklagenævnet afgjorde 20. december 2017, at møllerne er opstillet på et ulovligt grundlag. Alligevel gav Svendborg Kommune samme dag tilladelse til, at møllerne blev taget i brug. Og først fredag - seks uger efter - kom det midlertidige standsningsforbud, som kan komme til at koste vindmølleejerne dyrt.

Møller til 23 millioner

- Jeg har det rigtigt dårligt med den her sag. I yderste konsekvens risikerer vi at skulle gå fra hus og hjem, siger Kresten Thomsen, der sammen med sin hustru har købt en anpart i de to vindmøller. 

De to møller har kostet i omegnen af 23 millioner kroner og der er 13 anpartshavere, som består af 11 familier og to store anpartshavere. Ægteparret har svært ved at forstå, hvorfor vindmøllerne nu ikke længere må dreje rundt.

- De erstatter nogle 30 år gamle møller, som der aldrig har været problemer med. Vi har fået alle tilladelser, og vi sætter jo ikke gang i så stor en investering, hvis vi ikke har tillid til at lovgivningen er overholdt, siger Susanne Thomsen. 

Om møllerne bliver stoppet inden tirsdag kan ægteparret ikke svare på.

- Jeg regner da med, at de står stille i morgen, da vi jo er lovlydige borgere, men jeg tror også på en lykkelig udgang, hvor den grønne energi sejre, siger Susanne Thomsen.