Vindmøller er stoppet: - Vi er jo lovlydige borgere

Ejerne af de to vindmøller på Tåsinge har valgt at følge Svendborg Kommunes påbud. De 80 meter høje møller drejer ikke længere rundt.

Standsningspåbuddet blev udstedt af Svendborg Kommune fredag eftermiddag, men næsten samtidig meddelte Peter Rasmussen, der er en af hovedinteressenterne i vindmølleprojektet, at den afgørelse ikke vil stoppe vindmøllerne. 

- Hvis vindmøllerne sættes i stå, vil de tekniske installationer lide uoprettelige skader på grund af blandt andet fugt- og trykskader, ligesom min virksomhed vil stå med en manglende indtjening fra møllerne, som betyder, at vi vil gå konkurs indenfor en overskuelig fremtid. Derfor bliver vindmøllerne ikke sat i stå, skrev Peter Rasmussen i en pressemeddelelse. 

Men tirsdag morgen står møllerne altså stille. Det bekræfter Kresten Thomsen, der er en af de 13 interessenter i vindmølleprojektet.

- Det er helt efter planen. Vi er lovlydige borgere, og vi tror på, at vi kommer længst ved at følge spillereglerne, siger Kresten Thomsen. 

Han forstår dog godt, at Peter Rasmussen fredag eftermiddag meget bombastisk meldte ud, at standsningspåbuddet ville blive ignoreret.

- Det har jo nok været en umiddelbar og spontan reaktion, sådan tolker jeg det, siger Kresten Thomsen. 

De to møller skal erstatte nogle 30 år gamle vindmøller, men naboer og Danmarks Naturfredningsforening har hele tiden været imod, at Svendborg Kommune ville tillade opførelsen af de knap 80 meter høje møller. Planklagenævnet og Miljø- og Fødevareklagenævnet afgjorde 20. december 2017, at møllerne er opstillet på et ulovligt grundlag. Alligevel gav Svendborg Kommune samme dag tilladelse til, at møllerne blev taget i brug. Og først fredag - seks uger efter - kom det midlertidige standsningsforbud, som altså kan komme til at koste vindmølleejerne dyrt.

De to møller har kostet i omegnen af 23 millioner kroner og der er 13 anpartshavere, som består af 11 familier og to store anpartshavere. Hvis møllerne ikke kommer til at snurre igen, kan projektet i yderste konsekvens betyde, at anpartshaverne må gå fra hus og hjem.