I det fynske folks tjeneste

Vindmøller på Tåsinge: Lokalt elselskab overtrådte loven

Det var forkert, at de to vindmøller, som kører uden det lovpligtige plan- og VVM-grundlag, blev tilsluttet elnettet. Det slår Energistyrelsen fast - ligesom styrelsen har frataget det lokale netselskab kompetencen til at træffe afgørelse i sagen.

00:28

Det har ikke været muligt at få et interview til kamera med Flow Elnets tekniske direktør, Per Svendsen. Derfor er det i stedet elinstallatør, Brian Bønnelykke, der udtaler sig på vegne af Flow Elnet - og her erkender, at man har vurderet nettilslutningen af de to omstridte møller forkert. Video: Pernille Gram

Det seneste halve år har de to ikke-lovlige vindmøller på Tåsinge produceret strøm til det sydfynske elnet.

Men det skulle de ikke have haft lov til, lyder det fra Energistyrelsen.

Energistyrelsen har meddelt vindmølleejerne og det lokale netselskab Flow Elnet, at møllerne fejlagtigt er tilsluttet det kollektive elnet, som Flow Elnet har ansvar for at administrere.

Flow Elnet er det lokale netselskab, som har hovedsæde i Svendborg, og tidligere hed Sydfyns Elforsynings Net.

- Vores reaktion er, at vi har set i lovteksterne igen, og så må vi jo erkende, at vi har overset en pasus i VE-loven, der gør, at det er først producerede kilowatt-time, der er nettilslutningstidspunkt for de her to møller. Det har vi taget til efterretning, og så må vi rette processen til. Sådan er det, siger elinstallatør i Flow Elnet, Brian Bønnelykke.

Vi må erkende, at vi har overset en pasus i VE-loven

Brian Bønnelykke, Elinstallatør, Flow Elnet

Energistyrelsen underkender Flow Elnet

Det skyldes, at møllerne - ifølge styrelsen - først er tilsluttet elnettet efter, at to klagenævn havde truffet afgørelse om at ophæve plan- og VVM-grundlag for opstillingen af møllerne.

Energistyrelsen skriver følgende i den ene af de afgørelser, der nu er truffet:

En vindmølle kan kun nettilsluttes det kollektive elforsyningsnet, såfremt reglerne i bl.a. Planloven er opfyldt.

I og med, at klagenævnene har hjemvist plangrundlaget til fornyet behandling den 20. december 2017, er konsekvensen, at vindmøllen ikke længere opfylder kravene for at blive nettilsluttet på dét tidspunkt, hvor den første gang leverede el til det kollektive forsyningsnet den 4. januar 2018.

Som udgangspunkt må intet ulovligt anlæg producere el til det kollektive el-forsyningsnet

Energistyrelsen, E-mail til TV 2/Fyn

Styrelsen uddyber afgørelsen sådan her i en e-mail til TV 2/Fyn:

- Som udgangspunkt må intet ulovligt anlæg producere el til det kollektive el-forsyningsnet, men det er netvirksomheden (Flow Elnet, red.), der skal påse og sikre, at et anlæg opfylder betingelserne for nettilslutning i Nettilslutningsbekendgørelsen.

Energistyrelsen har altså ophævet afgørelsen om tilslutning af møllerne, som det sydfynske selskab Flow Elnet, der tidligere hed Sydfyns Elforsynings Net, traf om at lade møllerne blive tilkoblet nettet.

Mølleejer: - Det kan ikke laves om ved et skrivebord

En afgørelse, som er helt uforståelig, lyder det fra den ene af de to mølleopstillere, Peter B. Rasmussen:

- Nettilslutningen er lavet den 18. december 2017. Jeg var selv tilstede, og det kan man ikke sidde og lave om ved et skrivebord inde i København eller andetsteds.

VE-lovens § 5:

Nettilslutningstidspunkt: Det tidspunkt, hvor et VE-elproduktionsanlæg første gang leverer elektricitet til det kollektive elforsyningsnet.

Afgørende timer og dage

Læs også Pusten taget ud af ulovligt vindmølle-eventyr: Ejere mister tilskud

Forud for afgørelsen ligger en strid mellem mølleejerne og Flow Elnet på den ene side - og Energistyrelsen på den anden. Striden handler om, hvornår de to møller kan opfattes som værende tilsluttet elnettet.

Netselskabet fastholder, at møllerne er blevet tilsluttet den 18. december 2017 - altså inden klagenævnene om formiddagen den 20. december 2017 ophævede plan- og VVM-grundlaget under de to møller.

Energistyrelsen derimod henviser til VE-lovens § 5 og anser derfor møllerne for tilsluttet efter, at klagenævnene havde truffet afgørelse om, at møllerne ikke opstillet uden det nødvendige lovgrundlag.

Det skyldes, at den ene mølle først har leveret strøm ind i elnettet om aftenen den 20. december 2017, mens den anden har produceret den første strøm den 4. januar 2018 - godt to uger efter afgørelserne fra klagenævnene.

01:40

Det har ikke været muligt at få et interview til kamera med Flow Elnets tekniske direktør, Per Svendsen. Derfor er det i stedet elinstallatør, Brian Bønnelykke, der udtaler sig på vegne af Flow Elnet. Han forklarer, at Flow Elnet aldrig er blevet gjort bekendt med, at møllernes plan- og VVM-grundlag er blevet ophævet. 

Luk video

Flow Net: - Vi ikke blevet informeret

Det har ikke været muligt at få et interview med selskabets tekniske direktør, Per Svendsen.

Han har i stedet henvist til elinstallatør i Flow Elnet, Brian Bønnelykke, som i teknikdirektørens fravær forklarer, hvorfor man ikke har været opmærksom på problemerne med plan- og VVM-grundlag.

- Plangrundlaget er selvfølgelig væk, men officielt er vi ikke blevet informeret om det her andet end, hvad vi har hørt i medierne. Man kan jo sige, at vi kunne have været opsøgende i det her, men nettilslutningstidspunktet er en meget lille del af det at nettilslutte en mølle, og vi har haft mere fokus på det tekniske, siger Brian Bønnelykke.

Læs også Nabo til udskældte vindmøller: - Kommunen bøjer reglerne helt ekstremt

Det kunne godt lyde som om, I så er de eneste i hele verden, der ikke har vidst det?

- Jo, men vi kan jo ikke rigtig arbejde på vores forsyningsnet baseret på, hvad vi hører i nyhederne. Det kan vi ikke. Vi kunne have spurgt mølleejerne, men det har vi jo sådan set også gjort.

Det vil sige, at hvis man ikke fortæller jer sandheden, så kan man bare fortsætte?

- Nej, det vil jeg ikke sige. Vi har en Energistyrelse, som er inde over og sagsbehandler på det her, så de vil automatisk også give os en afgørelse på et tidspunkt.

Når man kigger på den her proces udefra, så ser det ud som om, I har stået med lukkede øjne og fingrene i ørene uden at ville forholde jer til, at de her møller lige nu står ulovligt?

- Det kan måske godt se sådan ud, men normalt er vi vant til, at Energistyrelsen sagsbehandler det, fordi det er dem, der er myndighed på området. De skal se os over skulderen, når vi bedømmer nogle datoer, hvor de ud fra det, bedømmer møllernes lovlighed, siger Brian Bønnelykke fra Flow Elnet.

Mølleejer: - Det er vi ikke forpligtet til

At klagenævnenes afgørelser ikke er kommet officielt til netselskabets kendskab er rigtig nok, lyder det fra mølleejer, Peter B. Rasmussen:

- Vi har ikke meddelt det til nogen som helst.

- Vi har selv modtaget det (klagenævnsafgørelserne, red.), men vi er ikke forpligtet til at meddele det til nogen som helst andre, lyder det fra Peter B. Rasmussen.

Han har ikke yderligere kommentarer til afgørelserne fra Energistyrelsen.

Lokalt netselskab sat fra bestillingen

Afgørelserne medfører, at sagen nu ligger hos Energistyrelsen. Dermed får det lokale netselskab Flow Elnet ikke fremadrettet lov til at træffe nye afgørelser i sagen.

Det skriver styrelsen torsdag i en e-mail til TV 2/Fyn.

- Kompetencen til at træffe afgørelse om nettilslutning er normalt delegeret til netvirksomheden, men i den konkrete sag har Energistyrelsen - som led i vores tilsynsforpligtelse - vurderet, at kompetencen ikke er udøvet korrekt af Flow Elnet. Det er baggrunden for, at kompetencen er hjemtaget, hedder det i svaret fra Energistyrelsen.

Fredag eftermiddag stillede Energistyrelsens kontorchef, Jakob Henrik Juul, op til et kort interview. Interviewet kan du se i videoen herunder.

Det har foreløbig heller ikke været muligt at få en kommentar fra den anden vindmøllejer, Peter Bay Knudsen. 

00:28 Luk video