I det fynske folks tjeneste

Jorden er giftig: Fynsk virksomhed er eksperter i forurenet jord

Stærkt forurenet jord fra hele Danmark havner i Nyborg. Virksomheden Fortum er eksperter, når det gælder den absolut mest forurenede jord.

00:44

Jord, der er forurenet med tungmetaller og andre giftstoffer, havner i Nyborg.

Jord, der er forurenet med tungmetaller og andre giftstoffer, havner i Nyborg. På virksomheden Fortum, det tidligere Kommunekemi, modtager man den jord, som er allermest forurenet. På den østfynske virksomhed har man ekspertisen til at tage sig af den miljøfarlige jord.

- Vores ekspertise ligger i at håndtere farligt affald, og der er per definition masser af kemikalier i forurenet jord. Det kan være klorerede opløsningsmidler og kviksølv, og det tager vi os af, som nogle af de bedste i verden, forklarer salgsdirektør Jonathan Cope fra Fortum i Nyborg. 

Brænder jorden

Virksomheden modtager hvert år op mod 500 ton af den mest forurenede jord, som bliver behandlet og håndteret, så man får forureningen under kontrol. Ved at brænde jorden ved høje temperaturer kan man fjerne giften.

Læs også Jorden er giftig: Her er de 25 største jordforureninger

- Vi brænder den forurenede jord af sammen med andet affald ved omkring 1.200 grader, og på den måde afgifter vi jorden, så vi kan få giftstofferne ud og få dem deponeret forklarer Jonathan Cope fra Fortum. 

Fortum i Nyborg er en af Europas største affaldsbehandlingsanlæg, og der findes i Europa kun en lille håndfuld andre lignende virksomheder, som håndterer affald på samme måde.

Renser på stedet

Udover at behandle forurenet jord på anlægget i Nyborg arbejder Fortum også på at udvikle metoder, så man kan rense jord på stedet. Dermed undgår at man skulle transportere stærkt forurenet jord gennem landet, og samtidig sparer man også transportomkostninger ved at undgå at flytte jorden, forklarer salgsdirektør Jonathan Cope fra Fortum.

- Vi arbejder på at lave en kildenær oprensning, hvor vi renser jorden, der hvor forureningen er. Det gør vi ved at sprøjte basisk vand ind i den giftige jord. På den måde kan vi løsrive forurening fra jorden og samle den i væsken, som vi så håndterer på vores anlæg i Nyborg.

Pilotforsøg på vestjydsk giftdepot

Et af de steder, som Fortum arbejder på at rense jord på stedet, er ved kemifabrikken Cheminovas tidligere giftdepot ved høfde 42 på Harboøre Tange i Vestjylland.

- Hele giftdepotet er på 60.000 ton jord, men i første omgang laver vi et pilotforsøg på 100 ton forurenet jord for at se, om vores metode er effektiv og bæredygtig. Vi har allerede lavet forsøg på laboratorieniveau, som virker, og nu vil vi så forsøge at lave det i større skala. Hvis det også virker, er der store perspektiver, for der er også forurenede grunde i Grindsted og eksempelvis på Lynfrostgrunden i Nyborg, siger Jonathan Cope fra Fortum.

Fortum modtager jord og andet farligt affald fra myndigheder og større virksomheder. Det koster op imod 4.000 kroner at komme med af et ton forurenet jord afhængig af forureningens indhold.