I det fynske folks tjeneste

Varsel om forhøjet vandstand fredag

DMI har udsendt varsel om forhøjet vandstand omkring Fyn fredag.

DMI har udsendt varsel om forhøjet vandstand omkring Fyn fredag.

Varslet er udsendt af DMI torsdag 5. december 2013 klokken 10.29.

Fredag morgen ventes vandstanden ved kysterne fra sydlige Kattegat og ned til den nordlige del af Fyn, samt den nordlige del af Øresund at stige til typisk 1,20 til 1,50 m over daglig vande, oplyser DMI.

Senere på fredagen kan vandstanden i de nordvendte fjorde, Odense fjord, Isefjorden og Roskilde fjord nå op mellem 1,40 og 1,80 m over daglig vande. (DVR90 - Dansk Vertikal Reference).