Seneste nyt

Få de seneste nyheder fra og om Fyn lige her.

Oversigt

Eksplosion i antallet af sager om tvangsfjernelser

Antallet af familier og børn, der får deres sag behandlet i det såkaldte Tvangsfjernelsesudvalg er eksploderet i Odense Kommune. På femten år er både antallet af møder og sager med børn mere end fordoblet.

Fra 2008 til 2022 er antallet af sager steget fra 49 om året til 180. Det svarer til en stigning på 267 procent. I samme periode er antallet af børn, der får deres sag for udvalget steget fra 57 til 211.

Tallene fremgår af en redegørelse, som borgmesterforvaltningen har lavet til Økonomiudvalget.

De stigende antal sager betyder, at medlemmerne af udvalget har fået en meget kraftig stigning i arbejdsbyrden.

Ifølge oplægget til Økonomiudvalget hænger den eksplosive stigning i antallet af sager blandt andet sammen med ændret lovgivning, der gør, at tvangsfjernelsesudvalgene i landets kommuner, nu skal træffe afgørelser i flere sager, hvor der er formodning om overgreb mod børn eller unge.

Tvangsfjernelsesudvalget består af to byrådsmedlemmer, to sagkyndige udpeget af Statsforvaltningen og en dommer udpeget af retten.