Klager og etik

TV 2 FYN følger de presseetiske regler, som er besluttet af Danske Medier og Dansk Journalistforbund i foråret 2013

Klager over indholdet i TV 2 FYNs udsendelser og på tv2fyn.dk eller klager over TV 2 FYNs handlemåde samt ønske om genmæle kan rettes til redaktionen.

Du kan sende din klage til redaktionen@tv2fyn.dk

Kontaktes en redaktionel medarbejder mundtligt eller skriftligt af en kilde eller seer med en påstand om en fejl i TV 2 FYNs journalistik, så bliver sagen straks undersøgt.

Modtager en journalist/fotograf en klage direkte, så afleveres denne til redaktionsledelsen, der står for behandling af sagen – bistået af den implicerede journalist eller fotograf.

Svaret til klageren kommer fra redaktionsledelsen.

Klage over TV 2 FYNs journalistisk kan også rettes til Pressenævnet, Adelgade 11-13, 4., 1304 København K. Klagefristen til Pressenævnet er på 12 uger.

Ansvarshavende chefredaktør på TV 2 FYN er direktør Esben Seerup, og han kan kontaktes på seerup@tv2fyn.dk

Klager over debatindlæg på TV 2 FYNs hjemmeside kan også rettes til redaktionen, der herefter vil vurdere klagen og svare klageren.