De styrer TV 2 Fyn

TV 2 Fyn er en af Danmarks otte TV 2-regionale public service-stationer. Vi sorterer under Kulturministeriet, er styret af et folkevalgt repræsentantskab fra fynske organisationer. Og er næsten 100 procent licensfinansieret, præcis som DR.


TV 2 Fyn er en selvstændig virksomhed med egen journalistisk og programmæssig linje. Den overordnede ledelse er lagt af bestyrelsen, som også er ansvarlig for, at stationen bliver drevet i forhold til love og vedtægter for de regionale TV 2-virksomheder.


Det er også bestyrelsen, der ansætter direktøren for TV 2 Fyn. Direktøren har det daglige program- og redaktøransvar og ansætter sammen med chefgruppen medarbejderne på TV 2 Fyn.


TV 2 Fyn dækker hele den fynske region og alle øer omkring Fyn.


Folkevalgt bagland er øverste ledelse


TV 2 Fyn har et folkevalgt bagland som sin øverste ledelse.


I alt 36 fynske foreninger og organisationer er med i TV 2 Fyns repræsentskab, der mødes tre gange om året. Ud af repræsentantskabet vælges seks bestyrelsesmedlemmer, mens medarbejderne på TV 2 Fyn selv direkte vælger sit bestyrelsesmedlem.

document — Gældende vedtægter for TV 2 Fyn, 0.06 MB

Der er valg til bestyrelsen hvert andet år. Det sker i lige årstal, hvor halvdelen af bestyrelsen hver gang er på valg.


TV 2 Fyns bestyrelse

 • Peter Zinck, formand

 • Maren Skotte, næstformand

 • Lars Havelund

 • Lone Kaalund Døjbak

 • Gitte Tinning Madsen

 • Andreas Kjeldsen

 • Preben Dahl, medarbejdervalgt

TV 2 Fyns repræsentantskab

 • AOF, Gitte Overgaard

 • ARF-Multimedier, Flemming Rasmussen

 • Danmarks Jægerforbunds kreds 5, Lars Udengaard

 • Dansk Industri 

 • Dansk Ornitologisk Forening Fyn, Henrik Kingo Andersen

 • Dansk Firmaidrætsforbund, Peer Ellehauge Modal

 • De Fynske Landboforeninger, Torben Povlsen

 • Den Danske Europabevægelse på Fyn, Cornelis ten Veen

 • Det Danske Spejderkorps, Rikke Kaas Molin

 • DGI Fyn, Gitte Tinning Madsen, (næstformand)

 • DUI Leg og Virke, Jens Jørn Ivarsen

 • Erhvervsklub Fyn, Gitte Glibstrup

 • Erhvervskvinder Fyn, Lone Kaalund Døjbak

 • FDF, Louise Fonseca Munk Thuesen

 • Fagbevægelsens Hovedorganisation Fyn, Helle Nielsen

 • FOF, Lars Havelund

 • FORA, Kirsten Michaelsen

 • Foreningen NORDEN, Andreas Kjeldsen 

 • Friluftsrådet Fyn, Michael Martin Jensen

 • Fyns Familielandbrug, Merete Hjorth Pedersen

 • Fyns Stifts Menighedsrådsforening, Per Høegh

 • Fynsk Erhverv, Henriette Sandbeck

 • Fynske Efterskoler, Line Haar

 • Fynske Forsamlingshuse, Jens Ove Brink

 • Fynske Friskoler, Maren Skotte

 • Fynske Højskoler, Uffe Strandby (formand)

 • Fynske Idrætsforbund, Leif Rasmussen

 • Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn, Inge Jagd

 • KLF Kirke & Medier, Bent Knudsen

 • Kulturarv Fyn, Troels Malthe Borch

 • Musikskoler, Anders Richard Pedersen

 • Odense Bibliotekerne, Kent Skov Andreasen

 • SFOF, Axel Skytthe 

 • SIND Fyn, Line Lee Jensen

 • Teater, Henrik Nielsen

 • UCL Erhvervsakademi & Professionshøjskole, Peter Zinck

 • Ældre Sagen, Helge Petersen

TV 2 Fyns repræsentantskab er sammensat, så det alsidigt afspejler kultur- og samfundslivet på Fyn. Medlemmerne repræsenterer derfor alle for eksempel oplysningsforbund, seer- og lytterorganisationer, erhvervsfaglige, folkelige eller kulturelle organisationer.

Er du interesseret i, at din organisation skal være en del af TV 2 Fyns repræsentantskab? Så kontakt formand Uffe Strandby for at høre nærmere. Du kan maile til ham via ankm@tv2fyn.dk.