De styrer TV 2 Fyn

TV 2 Fyn er en af Danmarks otte TV 2-regionale public service-stationer. Vi sorterer under Kulturministeriet, er styret af et folkevalgt repræsentantskab fra fynske organisationer. Og er næsten 100 procent licensfinansieret, præcis som DR.


TV 2 Fyn er en selvstændig virksomhed med egen journalistisk og programmæssig linje. Den overordnede ledelse er lagt af bestyrelsen, som også er ansvarlig for, at stationen bliver drevet i forhold til love og vedtægter for de regionale TV 2-virksomheder.


Det er også bestyrelsen, der ansætter direktøren for TV 2 Fyn. Direktøren har det daglige program- og redaktøransvar og ansætter sammen med chefgruppen medarbejderne på TV 2 Fyn.


TV 2 Fyn dækker hele den fynske region og alle øer omkring Fyn.


Folkevalgt bagland er øverste ledelse


TV 2 Fyn har et folkevalgt bagland som sin øverste ledelse.


I alt 36 fynske foreninger og organisationer er med i TV 2 Fyns repræsentskab, der mødes tre gange om året. Ud af repræsentantskabet vælges seks bestyrelsesmedlemmer, mens medarbejderne på TV 2 Fyn selv direkte vælger sit bestyrelsesmedlem.

document — Gældende vedtægter, 0.05 MB

Der er valg til bestyrelsen hvert andet år. Det sker i lige årstal, hvor halvdelen af bestyrelsen hver gang er på valg.


TV 2 Fyns bestyrelse

 • Peter Zinck, formand
 • Maren Skotte, næstformand
 • Lars Havelund
 • Lone Kaalund Døjbak
 • Gitte Tinning Madsen
 • Uffe Strandby
 • Ole Frank Rasmussen, medarbejdervalgt

TV 2 Fyns repræsentantskab

 • AOF, Gitte Overgaard
 • ARF-Multimedier, Flemming Rasmussen
 • Danmarks Jægerforbunds kreds 5, Lars Udengaard
 • Dansk Industri, Anette Ladefoged 
 • Dansk Ornitologisk Forening Fyn, Henrik Kingo Andersen
 • Dansk Firmaidrætsforbund, Peer Ellehauge Modal
 • De Fynske Landboforeninger, Torben Povlsen
 • Den Danske Europabevægelse på Fyn, Cornelis ten Veen
 • Det Danske Spejderkorps, Rikke Kaas Molin
 • DGI Fyn, Gitte Tinning Madsen, (næstformand)
 • DUI Leg og Virke, Jens Jørn Ivarsen
 • Erhvervsklub Fyn, Gitte Glibstrup
 • Erhvervskvinder Fyn, Lone Kaalund Døjbak
 • FDF, Mette Tamborg
 • Fagbevægelsens Hovedorganisation Fyn, Helle Nielsen
 • FOF, Lars Havelund
 • FORA, Kirsten Michaelsen
 • Foreningen NORDEN, Andreas Kjeldsen 
 • Friluftsrådet Fyn, Claus Anker Hansen
 • Fyns Familielandbrug, Merete Hjorth Pedersen
 • Fyns Stifts Menighedsrådsforening, Per Høegh
 • Fynsk Erhverv, Jytte Reinholdt
 • Fynske Efterskoler, Line Haar
 • Fynske Forsamlingshuse, Jens Ove Brink
 • Fynske Friskoler, Maren Skotte
 • Fynske Højskoler, Uffe Strandby
 • Fynske Idrætsforbund, Leif Rasmussen (formand)
 • Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn, Inge Jagd
 • KLF Kirke & Medier, Bent Knudsen
 • Kulturarv Fyn, Troels Malthe Borch
 • Musikskoler, Anders Richard Pedersen
 • Odense Bibliotekerne, Kent Skov Andreasen
 • SFOF, Axel Skytthe 
 • SIND Fyn, Mikkel Næsvang
 • Teater, Henrik Nielsen
 • UCL Erhvervsakademi & Professionshøjskole, Peter Zinck
 • Ældre Sagen, Helge Petersen

TV 2 Fyns repræsentantskab er sammensat, så det alsidigt afspejler kultur- og samfundslivet på Fyn. Medlemmerne repræsenterer derfor alle for eksempel oplysningsforbund, seer- og lytterorganisationer, erhvervsfaglige, folkelige eller kulturelle organisationer.

Er du interesseret i, at din organisation skal være en del af TV 2 Fyns repræsentantskab? Så kontakt formand Leif Rasmussen for at høre nærmere. Du kan maile til ham via ankm@tv2fyn.dk