Årsrapport og Public Service-redegørelse

TV 2 Fyns rammer for journalistik er lagt i en såkaldt public service-kontrakt, som den siddende kulturminister og TV 2 Fyns bestyrelsesformand underskriver.


I public service-kontrakten er præmissen for og formålet med public service-indholdet beskrevet. Det samme er de særlige public service-forpligtelser, som TV 2 Fyn skal opfylde: For eksempel at beskytte børn og mindreårige mod voldsomme billeder, at styrke formidlingen af dansk kunst og kultur og at sikre dansk sprog.


Hvert forår afleverer TV 2 Fyns bestyrelsesformand og direktør derefter en public service-redegørelse, der detaljeret fortæller om det forgangne års drift, udviklingsprojekter, program-indhold, sendetider og seertal etc.


Public service-redegørelsen bliver derefter behandlet af Radio- og tv-nævnet under Kulturstyrelsen. Det afgiver sidst på året en udtalelse om TV 2 Fyns public service-redegørelse.


TV 2 Fyn aflægger årligt en årsrapport. Årsrapporten viser den økonomiske effekt af årets aktiviteter samt giver et billede af TV 2 Fyns samlede økonomi. Årsrapporten revideres af Rigsrevision.


Du kan læse Public Service-redegørelsen og Årsrapporten for 2021 ved at klikke på pdf'erne herunder. 

document — TV 2 Fyns Public Service-redegørelse 2023_final, 0.54 MB document — Årsrapport 2023 TV 2 Fyn, 2.78 MB