Årsrapport og Public Service-redegørelse

TV 2 Fyns rammer for journalistik er lagt i en såkaldt public service-kontrakt, som den siddende kulturminister og TV 2 Fyns bestyrelsesformand underskriver.

I public service-kontrakten er præmissen for og formålet med public service-indholdet beskrevet. Det samme er de særlige public service-forpligtelser, som TV 2 Fyn skal opfylde: For eksempel at beskytte børn og mindreårige mod voldsomme billeder, at styrke formidlingen af dansk kunst og kultur og at sikre dansk sprog.

Hvert forår afleverer TV 2 Fyns bestyrelsesformand og direktør derefter en public service-redegørelse, der detaljeret fortæller om det forgangne års drift, udviklingsprojekter, program-indhold, sendetider og seertal etc.

Public service-redegørelsen bliver derefter behandlet af Radio- og tv-nævnet under Kulturstyrelsen. Det afgiver sidst på året en udtalelse om TV 2 Fyns public service-redegørelse.


TV 2 Fyn aflægger årligt en årsrapport. Årsrapporten viser den økonomiske effekt af årets aktiviteter samt giver et billede af TV 2 Fyns samlede økonomi. Årsrapporten revideres af Rigsrevision.


Du kan læse Public Service-redegørelsen og Årsrapporten for 2020 ved at klikke på pdf'en herunder. 

document — TV 2 Fyns Public Service-redegørelse 2020, 0.37 MB document — Årsrapport 2020 TV 2 FYN, 9.99 MB