- Der vil fortsat være politi på Ærø, siger politichef