Fantastiske Fællesskabers jury gør status

Jurymedlemmerne Pil Lingreen og Ivan Nielsen gør status efter jurymødet.