Maria Nicolajsen Degn blev tiltrukket af de høje ambitoner på friskolen