I det fynske folks tjeneste

Socialdemokratiet skød valgkampen igang

Odense skal gøre mere for børn, for de ældre og for at blive en sjovere by at bo i. Det var nogle af hovedpunkterne, da borgmester Anker Boye fremlagde socialdemokraternes valgprogram for det kommende kommunalvalg.

De ældres tur

Blandt visionerne er et seniorhus, hvor de ældre kan møde hinanden og være sammen i rammer, der er rare at være i. Det er de ældres tur efter at Odense i mange år har koncentreret sig om at lave huse til de unge og handicappede, mener socialdemokraterne.

De vil også sikre de ældre medmenneskelig omsorg, så ingen overlades til sig selv og ensomheden. Ensomme ældre skal have ret til besøg af en person som er for dem. Om det så drejer sig om en kop kaffe eller en gåtur langs åen.

Leg, sundhed og lærdom til børnene

Flere og bedre legepladser kombineret med sund skolemad skal rette op på, at børn generelt rører sig for lidt og spiser for dårligt. Netop børns leg arbejdes der allerede med på Syddansk Universitet, og lokale virksomheder producerer legeredskaber.

Med de to ting på plads er basis lagt for, at ingen børn forlader skolen uden at kunne læse og skrive. Det skal også opnås ved at sende lærerne på efteruddannelse.

- Vi skal simpelthen have et kæmpeløft, når det handler om læsning og skrivning, sagde Anker Boye i sit valgoplæg fredag.

Odense skal være sjovere at bo i

Socialdemokraterne tror på, Odense kan skabe en sammenhæng mellem at have en sjov by, en kreativ by og en by fuld af viden. En by med sjove arbejdspladser, som man har lyst til at bo i.

- Kreativitet og viden er det, som skal skabe fremtidens arbejdspladser og gøre Odense til en by, der også fremover er i udvikling. En by hvor vi også i fremtiden har penge og kræfter til at fastholde velfærden for alle, sagde Anker Boye.