I det fynske folks tjeneste

DN vil frede bjerge på Vestfyn

Danmarks Naturfredningsforening (DN) vil nu frede et naturskønt landskab på Vestfyn, der ellers var udset til at være råstofgrav. Foreningen rejser et fredsningsforslag, der sætter en stopper for regionens planer.

1 af 2

Det 230 hektar landskab ligger ved Wedellsborg Banker på Vestfyn, og bliver i daglig tale kaldt bjergene. I følge DN rummer området en vigtig del af Danmarks fortid i Wedellsborg Banker.

Landskabet består af højryggede agre og bronzealderhøje i et kuperet skovklædt landskab, med moser, søer og en ådal.

- I de senere år har "bjergene" - som området ved Wedellsborg Banker bliver kaldt - været i spil flere gange som nyt graveområde, dog uden at det har resulteret i nye tilladelser. Derfor rejser Danmarks Naturfredningsforening en fredningssag, som endegyldigt skal sætte en stopper for spekulationerne i at omdanne denne perle til råstofleverandør for nye store infrastrukturanlæg, siger Birgitte Bang Ingrisch fra Danmarks Naturfredningsforening.

Region Syddanmark meldte ud for et år siden, at området indgik i regionens råstofplan.

Det medførte en skarp debat, hvor landt andet Kulturarvsstyrelsen og Odense By's Museer på frarådede råstofgravning i området.

- Området rummer betydelige spor efter vores forfædre. Gravhøje fra bronzealderen og yngre jernalder og gamle vejspor findes overalt i Wedellsborg Banker, som også er det største samlede område med højryggede agre i Danmark. Nationalt set er det det sidste sted, hvor vi kan erkende et større sammenhængende område, hvor landskabet fortæller om den hundredårige epoke med højryggede agre, som den foretrukne metode til opdyrkning af agerlandet, siger Birgitte Bang Ingrisch.

DN håber, at en fredning kan beskytte området varigt mod råstofgravning.

Her ligger Vestfyns bjerge

Vis Vestfyns bjerge på et større kort


Vis Vestfyns bjerge på et større kort