I det fynske folks tjeneste

Højskole samler ind

På grund af store økonomiske vanskeligheder forsøger Ryslinge Højskole i øjeblikket at indsamle en million kroner i frivillige bidrag fra højskolens bagland og borgerne i det lokale sogn,

Ryslinge Højskole håber at lokalsamfundet vil redde skolens økonomi.

Metoden har højskolen overtaget fra Rødding Højskole, som for to år siden også gennemførte en indsamling, skriver Kristeligt Dagblad.

Erfaringen var dengang, at lokal støtte i form af engagement og kontante penge kan afværge lukningen af en traditionsrig folkehøjskole.

Nu forsøger Ryslinge det samme, siger højskolens bestyrelsesformand, Erik Rahn Jensen:

- Vores kreditgiver, Danske Bank, har som forudsætning for at lade os
fortsætte bedt os gennemføre en støtteindsamling. Den skal vise,
hvor solidt forankret Ryslinge Højskole er.

Erik Rahn Jensen oplyser, at Ryslinge har samarbejdet med Rødding om, hvordan indsamlingen skulle gribes an.

I 2006 lykkedes det med en kort, intens kampagne at rejse 1,7 millioner kroner fra Rødding Højskoles bagland og lokalområde til at redde højskolen, som dengang var lukket i en periode.

Spirende optimisme

- Selvom vi ikke har været lukket, er årsagen til indsamlingen den samme hos os: Vi er i krise og har derfor brug for lokalsamfundets hjælp, forklarer Erik Rahn Jensen.

Han tilføjer, at det harmonerer med skolens ønske om at åbne sig mere for det nære samfund og udvikle sig til et lokalt samlingssted.
 
For et par uger siden var der indsamlet 200.000 kroner til højskolen fra baglandet. Heraf var cirka 70.000 kroner givet som lån.

Siden har 800 husstande i Ryslinge Sogn modtaget et brev med opfordring til at bidrage, og ifølge bestyrelsesformanden har dette bragt det indsamlede beløb i vejret.

Højskolen ser nu med en vis optimisme på fremtiden - også fordi den fra næste år omdannes til kombineret høj- og efterskole.

Efterskoleelever er almindeligvis lettere at tiltrække end højskoleelever.