I det fynske folks tjeneste

Lodser siger stop

De har længe været på kollisionskurs, og nu siger lodserne stop. Efter års ballade til søs siger 113 lodser jobbet op i protest mod elendige arbejdsvilkår. Og aktionen kan lamme skibstrafikken.

1 af 2

De danske lodser under farvandsvæsenet er stærkt utilfredse med følgerne af en ny lodslov. Som noget nyt er der åbnet mulighed for at private lodsfirmaer kan få adgang til kommandobroen.

Men siden lodsloven trådte i kraft har de statsansatte lodser ikke kunne få en aftale i stand om deres arbejdsvilkår. Nu har 113 lodser ud af 135 taget konsekvensen og sendt en opsigelse afsted idag. De stopper pr. 1. juni.

- Det er en stor beslutning at tage at skulle sætte sit job over styr, siger lods Bjarne Cæsar fra Svendborg.

Det kan få alvorlige konsekvenser for den danske skibstrafik, hvis lodserne standser arbejdet.

- Det er ikke godt. For sker der bare et uheld med en stor olietanker, så er hele området ødelagt, siger Niels Sindal, MF, Søfartsordfører, Soc.dem til TV 2/FYN.

Udover de store internationale olietransporter tværs gennem de danske farvande med op imod 90 millioner tons olie, så vil lodsernes aktion berøre alle de skibe der går ind og ud af de danske havne.