I det fynske folks tjeneste

Motorvejen på Vestfyn i høring

Miljøundersøgelserne ved en udbygning af motorvejen på Vestfyn fra 4 til 6 spor er færdige, og er nu sendt til høring.

Motorvejen på Vestfyn skal udbygges fra 4 til 6 spor.

Vejdirektoratet har nu afsluttet VVM-undersøgelsen for en udbygning af Den Fynske Motorvej mellem Odense Vest og Middelfart. VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet.

Resultaterne af VVM-undersøgelsen fremlægges til en offentlig høring i en sammenfattende VVM-redegørelse.

Hovedforslaget er en udbygning af motorvejen fra 4 til 6 spor.

VVM-redegørelsen indeholder desuden vurderinger af en udbygning af motorvejen på en ca. 2 km lang strækning øst for tilslutningsanlæg 53 Odense Vest, samt vurderinger af en udbygning af rasteanlæggene Kildebjerg Nord og Syd og Lillebælt Nord og Syd.

Udover den sammenfattende rapport består VVM-redegørelsen af en miljøvurderingsrapport og en rapport med analyse af de arealmæssige konsekvenser af en udbygning af motorvejen.

VVM-redegørelsen fremlægges til offentlig høring indtil mandag 15. september 2008.

Rapporterne kan fra mandag 7. juli 2008 afhentes på borgerservice-centrene i Odense, Vissenbjerg, Ejby, Assens og Middelfart, på Centralbiblioteket i Odense og på bibliotekerne i Vissenbjerg, Aarup, Ejby, Nørre Aaby, Assens og Middelfart.

To borgermøder

Vejdirektoratet holdet to borgermøder for at orientere om undersøgelsen.

Møderne finder sted onsdag 27. august 2008 på Comwell Middelfart klokken 19.00 og torsdag  28. august 2008 i Vissenbjerghallerne klokken 19.00.

- Vi vil opfordre interesserede borgere og organisationer til at komme med eventuelle bemærkninger og påvirke projektet, inden der træffes beslutning om udbygningen, siger Vejdirektoratets planlægningschef Ole Kirk.

Læs mere