I det fynske folks tjeneste

Nyborgensere fik intet ud af giftprotest

Den gruppe nyborgensiske medlemmer af en protestgruppe, der fredag drog til Folketinget for at kæmpe mod, at 10.000 ton giftstof sejles fra Australien til Nyborg, fik ikke noget ud af turen.

02:03

Miljøministeren Karen Ellman (højre) blev udspurgt under samrådet.

1 af 2

I et samråd fastholdt miljøminister Karen Elleman (V), at affaldet skal destrueres på Kommunekemi i Nyborg - osse selv om det nu ligger helt fast, at der findes anlæg andre steder i verden, som også kan klare opgaven.

DK kan løse problemet

Protestgruppen mødtes inden samrådet med at medlemmer af Folketingets miljøudvalg for at tale deres sag - de mener ikke, at giften bør lande i Nyborg.

Herefter skulle ministeren redegøre for, om Danmark er det eneste sted i verden, hvor teknikken er god nok til hen over de næste tre år at afskaffe 10.000 ton af det meget giftige stof hexachlorbenzen (HCB), som Australien har bedt de danske myndigheder om lov til at sejle til den danske fabrik Kommunekemi i Nyborg.

Og Karen Elleman forsvarede beslutningen.
- Danmark har de tekniske muligheder for at løse det her problem. Den, der har evnen, har forpligtelsen. Vi er ikke globale skraldespande her, vi er et højteknologisk land, der løser et globalt problem, siger Karen Ellemann.

Protestgruppen afleverede samtidig 2542 underskrifter miljøministeren.