Langelands sundhedshus får træningsrum

Langelands Kommune har fået 300.000 kroner til at forsyne kommunens kommende sundhedshus et nyt og moderne træningsrum.

Træningsfaciliteterne bliver stillet gratis til rådighed for alle borgere over 18 år med lyst til at få motion.

Men træningsrummet vil også blive brugt til for eksempel udslusningsforløb for folk, der har været i genoptræning, sygemeldte borgere og folk med kronisk sygdom.

Bagtanken er at give borgerne nemmere adgang til at motionere, og det skulle gerne medvirke til at forbedre folkesundheden og modvirke de sociale skel i sundheden blandt kommunens borgere.

De rare penge kommer fra TrygFonden.