I det fynske folks tjeneste

Lynfrosten: Nu borer de efter fenol i Nyborg

Region Syddanmark vil vide, hvor forureningen under kommende butikscenter flyder hen. Dansk Miljørådgivning er netop startet på nye boringer.

Den alvorlige og omfattende forurening af den såkaldte Lynfrost-grund i Nyborg har længe været kendt, men nu vil Region Syddanmark snart modtage ny opdateret viden om, hvor forureningen af fenol og klorfenol fra grunden forsvinder hen.

Derfor er Dansk Miljørådgivning netop startet på nye og omfattende boringer, der omfatter et areal overfor det tidligere Nyborg Lynfrost og på bagsiden af havekolonien Elefanthøjen i en ret linje frem mod Storebæltsvej.

Boringerne gennemføres, fordi Philipsen Gruppen, der ejer Lynfrost-grunden, vil etablere et 15.000 kvadratmeter stort detailhandelscenter på området.

Region Syddanmark har myndighed til at sikre sig, at byggeriet ikke forhindrer fremtidige offentlige undersøgelser eller eventuel oprydning efter forureningen, og at forureningen fra grunden i forbindelse med byggeriet ikke øger forureningsrisikoen for overfladevand i området.

Det kan være søer og åer eller Storebælt.

Læs også Nyborg vil have minister ind i sag om Lynfrosten

Forureningen stammer fra dengang det offentligt ejede Tjærekompagniet havde tjære- og fenolproduktion på grunden.

Der er allerede udført omfattende boringer og undersøgelser på Lynfrost-grunden, men det har også været kendt, at forureningen har spredt sig under Storebæltsvej til baneterrænet, området ved McDonalds, Circle K. og Lidl og området øst for motorvejen.

Det ved man allerede

Der er etableret et såkaldt afværgedræn i 1993 lige nord for forureningsområdet, og der er rørlagt en afvandingsgrøft i 2004 lige syd for de kommende nye boringer.

 

I forbindelse med etablering af Statoil (1997) og McDonalds (1998) er der udtaget vandprøver fra det øvre sandlag med fund af meget kraftig forurening af phenoler og chlorphenoler. Resultaterne herfra ligger i god tråd med placeringen af de fundne hotspots på kildegrunden for de ovennævnte stoffer.

 

For McDonalds-undersøgelsen gælder at der ses en nordlig strømningsretning imod afvandingsgrøften, og boringerne i denne undersøgelse er udført ca. 5 år efter etablering af afværgedrænet.
 
Kilde: Region Syddanmark, Regional Udvikling, Vand og Jord.

Se mere

Forud for den nye undersøgelse har Region Syddanmark stillet nye krav til Dansk Miljørådgivning.

Dansk Miljørådgivning ville gerne have haft mulighed for at starte boringer i det område, der er længst væk fra forurenings-arnestedet og derefter droppe de øvrige boringer, hvis ikke, der findes forurening, der udgør en risiko for miljøet.

Men det har Region Syddanmark afvist.

Regionen har desuden bedt om yderligere boringer i området bag McDonalds, Circle K. og Lidl.