I det fynske folks tjeneste

Anker Boye afviser 11-årige drenge

De to 11-årige drenge, der i går kom med et opråb til Odenses borgmester Anker Boye, får ikke svar.

02:36

De to 11-årige drenge fra Bækholmskolen i Odense, der i går gik til TV 2/FYN for at få Odenses borgmester Anker Boye i tale, får ikke held i deres forehavende. Anker Boye meddeler TV 2/FYN, at han ikke vil kommentere sagen og henviser i stedet til den ansvarlige rådmand Susanne Crawley Larsen (R).   

Drengene er bekymrede over de kommende besparelser i Odense Kommune. De går på specialskolen Bækholmsskolen og fortæller, at de har hørt fra de voksne på skolen, at deres skole er i fare, og at de kan komme ud på en almindlig folkeskole.

Grundlæggende synes drengene, at Odense Kommune bruger pengene forkert.

- Vi synes ikke, det er i orden, at I bruger penge på Tour de France i stedet for på de unge, sagde Sebastian Alpha Evans.

Enes Ata Kutuk bakkede op om udsagnet, men var også lidt til cykelløbssiden, så han foreslog en mellemløsning, hvor der også går penge til touren.

- Hvis vi skal bruge de penge, kan vi dele dem op, så halvdelen er til de unge og halvdelen er til Tour de France, sagde han.

Da de mødte op, tilkendegav de over for TV 2/FYN, at deres forældre godt vidste, at de var taget herud, og da redaktionschef Mads Boel tog kontakt til drengenes forældre for at få det bekræftet, lød svaret: ”Han havde godt nok sagt, at han ville gå til medierne, men jeg havde ikke troet, at han faktisk ville gøre det.” Imidlertid havde forældrene ikke noget problem med, at børnene kom i medierne, så vi hørte drengene om, hvad de havde på hjerte. Nu håber de så, at deres budskab når ud.

Det gør indtryk på børn- og ungerådmand Susanne Crawley (R), at de to 11-årige selv henvender sig til TV 2/FYN for at give udtryk for deres modstand mod, at deres skole risikerer at skulle lukke.

- De har et dejligt engagement. Men den økonomiske situation er desværre så alvorlig, at vi har været nødt til at kigge på hele forvaltningen herunder også på specialskoleområdet for at finde besparelser. Men netop hvad angår Bækholmskolen, tror vi faktisk på, at løsningen kommer børnene til gode, siger rådmanden, som peger på, at spareforslagene nu er i høring, og at alle holdninger vil blive taget med, når politikerne mødes igen efter ferien. Og det gælder selvfølgelig også drengenes, ligesom fælleselevrådet i Odense også vil blive hørt.