I det fynske folks tjeneste

Brandts: Fynske eventyr er inspirationskilde for Disney

Brandts udstiller originale Disney-tegninger for første gang i Danmark i forbindelse med efterårets store udstilling "Disney - kunsten at fortælle".

Umiddelbart skulle man ikke tro, at amerikanske Walt Disney og fynske H. C. Andersen har meget med hinanden at gøre. Men den danske eventyrdigter var blandt Disneys største inspirationskilder. Og nu bliver forbindelsen mellem Disney og Andersen emnet for en ny stor udstilling på Brandts i Odense.

- Både H. C. An­der­sen og Dis­ney har i vidt om­fang for­met vores fo­re­stil­ling om det even­tyr­li­ge og det fan­ta­sti­ske, og det er med stor stolt­hed, vi på Brandts præ­sen­te­rer en ud­stil­ling om for­bin­del­sen mel­lem de to, siger Mads Dams­bo, di­rek­tør på Brandts.

En stor del af den nye ud­stil­lin­g bliver til­eg­net even­tyr og H. C. An­der­sen. For eksempel har H. C. Andersens eventyr været inspirationskilde for den klassiske Oscarvin­den­de film "Den lille havfrue" fra 1989 og senest den internationale biografsucces "Frost" ´fra 2013. 

Bil­le­der­ne i ud­stil­lin­gen på Brandts vil vise et visu­elt link mel­lem de op­rin­de­li­ge eventyrfor­tæl­lin­ger og Dis­ney-ver­sio­nen. Samtidig udgiver Brandts i forbindelse med udstillingen et stort illustreret ka­ta­log, som for før­ste gang i Dan­mark i så omfattende omfang fortæller om Dis­neys ani­ma­tions­film med ori­gi­nal­teg­nin­ger og for­tæl­lin­ger om fil­me­nes til­bli­vel­se.

Udstillingen åbner i dag torsdag den 29. september kl. 17 og vises frem til 12. marts 2017.