Du kan bestemme - hvad skal Odenses letbane hedde

Odenseanerne får både det første og det sidste ord, når byens i alt 16 letbanetog skal have et navn.

Først skal der findes et godt tema, som sætter retningen. Så skal der en masse navneforslag på bordet inden for det overordnede tema. Og til sidst skal borgerne i Odense stemme om forslagene.

Sådan lyder oplægget fra Odense Kommune og Odense Letbane, når odenseanerne nu får lov til at være med til at bestemme, hvad den kommende letbane skal hedde.

- Jeg håber, at der kommer rigtig mange gode bud ind, og så håber jeg, at vi kan finde nogle navne, som lige præcis passer til vores letbane her i Odense, og som passer til vores by, så folk de tænker, at det lyder både rigtigt og måske pirrer til nysgerrigheden og overraskelsen, siger Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel (S).

Det som borgerne i Odense helt præcis kan være med til at beslutte, er navnene på de 16 letbanetog i Odense, der skal have hvert sit navn. 

Op til byens borgere

Ud over at være borgmester i Odense er Peter Rahbæk Juel også formand for en dommerkomite, der i første omgang skal vælge et overordnet navnetema blandt de forslag, som odenseanerne kommer med.

I anden omgang skal dommerkomiteen samle op på og sortere i de mange konkrete navneforslag, som forhåbentlig kommer inden for temaet.

- Til sidst er det dog helt op til byens borgere at afgøre det. De 16 navneforslag, der får flest stemmer i afstemningen, er dem, som letbanetogene får, slår Peter Rahbæk Juel fast.

Navngivningsprocessen er netop sat i gang. Alle interesserede kan frem til søndag 2. september gå ind på hjemmesiden mit-letbanetog.dk og foreslå et tema for de 16 navne.