Første gang i Danmark: Odenseansk borgerråd skal hjælpe politikerne

Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel vil nedsætte et borgerråd, hvor 99 almindelige odenseanere skal hjælpe politikerne med gode råd på velfærdsområdet.

Knap hundrede almindelige borgere i Odense skal give politikerne gode råd om, hvordan man løser udfordringerne med at få råd til velfærd samtidig med, at der kommer flere børn og unge.

Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel vil have nedsat et borgerråd, hvor odenseanere skal give politikerne gode råd på velfærdsområdet.

- Vi vil gerne prøve at lave politik med ørerne. Vi vil både lytte til eksperterne, som vi har nedsat i vores velfærdstaskforce, men vi vil også gerne prøve at lytte til borgerne, så vi kan få borgerne ombord på nogle af de problemstillinger, som vi sidder og bokser med som byråd, og så kan vi få deres input og rangering med ind, når de kommer med deres input siger Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel (S).

Tilfældigt udvalgte

Borgerrådet skal bestå af 99 personer, som bliver tilfældigt udvalgt. Kommunen vil ringe rundt til tilfældige odenseanere indtil, at der er panel på 99 personer, som har sagt ja.

quote Vi vil også gerne prøve at lytte til borgerne, så vi kan få borgerne ombord på nogle af de problemstillinger, som vi sidder og bokser med som byråd,

Peter Rahbæk Juel, borgmester, Odense, Soc.dem.

- Da vi tog beslutningen om at ville omprioritere 200 millioner kroner til velfærd, så vi kan fastholde serviceniveauet, der kunne vi se, at den omprioritering vi laver nu, det hjælper kun et skridt henad vejen. Så når vi har så store udfordringer, så sagde vi også dengang, at det var vigtigt at få inddraget borgerne så meget som muligt i de her beslutninger, siger Peter Rahbæk Juel. 

Skal kvalificere den demokratiske proces

Det er rektor for HF og VUC Fyn, Stig Jarbøl, som bliver formand for det nye borgerråd. Rådet skal første gang mødes den 22. juni og skal i alt mødes tre gange. Tanken er, at deltagerne i borgerrådet skal opleve det som en mulighed for at deltage i og kvalificere en demokratisk proces.

- Jeg håber også at borgerrådet, sammen med velfærdstaskforcen, kan være med til at oplyse odenseanerne om, hvad der foregår, og kan give os nogle input til vores beslutningsproces, så når vi får truffet alle de her beslutninger, så er det såvidt som muligt en hel by, der har været med til at gøre det, forklarer Peter Rahbæk Juel. 

Odense Kommune kan i de kommende år se ind i flere udgifter til både unge og ældre. Ifølge tal fra Odense Kommune vil antallet af 0-5-årige stige med 22 procent og antallet af +75-årige med 34 procent frem mod 2030, og det er den udfordring, som borgerrådet skal være med til at give råd om, hvordan kan løses.

Odense er den første kommune i landet, der i den størrelsesorden vælger at inddrage borgerne direkte i den demokratiske proces.