I det fynske folks tjeneste

Ghettovuggestuer skal være attraktive

Vuggestuer i Vollsmose skal være attraktive og tiltrække børn fra hele Odense. Men hellere kvalitet frem for sammenblanding af børnene, mener ekspert.

Børnelegen frugtsalat, hvor æbler, pærer og bananer blander sig med hinanden, er i overført betydning grundlaget for Odense Kommunes nye udkast til en integrationsplan, hvor etnisk danske børn fra Odense skal passes i Vollsmose.

Vollsmose kan godt blive et attraktivt sted, mener rådmand Jane Jegind (V).

- I forbindelse med et stort pres på småbørnsområdet i Odense er forældre blevet tilbudt pladser i Vollsmose. Vi har oplevet, at de er blevet rigtig glade for institutionerne, fortæller Jane Jegind.

Men sammenblanding er ikke nødvendigvis vejen frem.

- Der er næppe videnskabeligt belæg for, at der kommer god integration ud af at blande børnene i en ung alder. Jeg tror, at det handler om at styrke kvaliteten af institutionerne, siger Lars Holm fra Danmarks Pædagogiske Universitetsskole.

/Ritzau/

Fakta

Odense Kommunes udkast til en integrationsplan er resultatet af et projekt, som Børn- og Ungeudvalget igangsatte i januar 2007.

* Projektets formål var at få lavet en samlet plan, for at styrke integrationsindsatsen for børn og unge i Odense Kommune.

* Odense Kommunes udkast til en integrationsplan fokuserer blandt andet på kulturmøder. Børn og unge med anden etnisk baggrund skal møde børn og unge med dansk baggrund.

* Odense Kommune vil tilbyde børn med dansk baggrund pasning i institutioner i Vollsmose for på den måde at blande børnene.

* Odense Kommune vil tilbyde børn med anden etnisk baggrund pasning i institutioner uden for Vollsmose for på den måde at blande børnene.

* Odense Kommune vil gennem tolke sikre dialogen mellem forældre med anden etnisk baggrund, og som ikke kan dansk.

* Odense Kommune vil bevare udflytterbørnehaverne. Et projekt, hvor institutioner, med et flertal af børn med anden etnisk baggrund, besøger institutioner med et flertal af børn med dansk baggrund.

* Odense Kommune vil udvide heldagsskolerne for 0.-6. klasse i skoler med overvejende flertal af børn med anden etnisk baggrund.

* Odense Kommune har sendt forslaget til integrationsplanen i høring. Høringen afsluttes den 25. april 2008.

Kilde: Styrket integrationsindsats i Odense Kommune Del II: De
konkrete forslag