I det fynske folks tjeneste

Helle Th. putter med bro-holdning

Fynboerne må vente til efter valget med at få at vide om Helle Thorning vil stemme for en bro over Kattegat - udenom Fyn.

01:02

Helle Thorning-Schmidt delte roser ud i Odense idag. Men ville ikke melde klart ud om en kommende kattegatbro.

1 af 2

Bro skiller vandene

Den socialdemokratiske leder vil gerne fremskynde beslutningen, men vil ikke melde klart ud om partiets holdning til en bro før efter valget.

Det var stod klart da den Socialdemokratiske formand Helle Thorning- Schmidt og gruppeformand Carsten Hansen delte roser ud i Odense.
Alle smilede. Men en broforbindelse over Kattegat deler bogstavelig talt vandene i Socialdemokratiet.

På Fyn er mange imod mens socialdemokraternes spidskandidat i Århus, Nicolai Vammen, vil arbejde for en forbindelse over Kattegat - uden om Fyn.

Undersøgelse først

Idag fastslog  Helle Thorning-Schmidt så:
 
- Vi har ikke gjort vores stilling op i forhold til en  broforbindelse. Vi vil gerne undersøge, hvad det koster, siger Helle Thorning-Schmidt.
 
Adskillige fynske socialdemokrater har meldt ud at de er kritiske overfor en bro over Kattegat udenom Fyn. Der iblandt gruppeformand Carsten Hansen.

-Det er ikke nok, at vi får Danmark til at hænge sammen. Vi skal også have Fyn til erhvervsmæssigt at hænge sammen. Nu må vi afvente de nødvendige forundersøgelser, siger  Carsten Hansen. 

Vil fremrykke beslutning

Også Pernille Rosenkrantz-Theil og den tidligere socialdemokratiske trafikordfører Poul Andersen er kritiske overfor en Kattegat-bro.
Og måske ender det med en hurtigere afklaring end der ellers var lagt op til.  
- Vi vil gerne rykke beslutningen frem, siger Helle Thorning-Schmidt. Og tilføjer:
- Hvis broen kommer, står det helt klart, at det aldrig vil blive skatteborgerne, der skal betale for den. Det bliver brugerne af broen.