I det fynske folks tjeneste

Hjerneskadede får klubhus

Hjerneskadede i Odense får et klubhus, som skal give dem en hverdag med indhold og mening.

Odense har fået SATS-puljemidler til klubhus for hjerneskadede

Odense Kommune har fået knap 11 millioner kroner til at etablere et rehabiliterings-klubhus som en af fem danske kommuner, der har fået del i SATS-puljemidler til formålet.

Formålet med klubhuset er, at rehabilitere voksne hjerneskadede, som ikke selv har kunnet skaffe sig adgang til arbejdsmarkedet og til at få et aktivt liv med meningsfuld beskæftigelse.

Ideen med et klubhus kommer fra USA og Canada, hvor erfaringen er, at klubhuse har en meget positiv virkning på både sindslidende og svært hjerneskadede

Odense Kommune regner med, at 90 mennesker med hjerneskade vil bruge husets aktiviteter over de næste fire år.