Integrationsnet i Odense flytter

I alt 335 nye flygtninge vil ankomme til Odense i år, og det sætter pres på kommunen.

Et af de steder, hvor de for alvor kan mærke de mange flere flygtninge er hos Integrationsnet Odense, som derfor åbner nye og større lokaler i morgen.

Integrationsnet er en del af Dansk Flygtningehjælp, og de hjælper de nyankomne flygtninge med hurtigst muligt at komme ud i job.

Men det øgede antal flygtninge skabte trængsel og dårlige forhold i Integrationsnets lokaler, og derfor skal de nye odenseanere fremover modtages i nye lokaler.