Kommune beder om hjælp fra eksperter på psykiatrien

Nyt råd skal rådgive Sundhedsudvalget og tale på vegne af psykisk syge og borgere, som er på kanten af en diagnose.

Det kan være svært at forstå, hvordan man bedst muligt hjælper borgere med psykiske udfordringer.

- Når man får et barn med en psykisk sygdom, så bliver man præsenteret for et system, der ikke fungererer og som man aldrig troede, man skulle være en del af, fortæller Maria Lundvig, der er mor til en datter med en svær psykisk diagnose. 

Men det skal et nyt Psykiatriråd i Odense Kommune nu gøre bugt med. 

Psykiatrirådet vil rådgive Sundhedsudvalget og tale på vegne af psykisk syge og borgere, som er på kanten af en diagnose, eller som kan være i risiko for at udvikle en diagnose.

- Vi har brug for dygtige rådgivere. Det er et område, som er svært at sætte sig ind i, hvis man ikke kender det fra egen erfaring i for eksempel familien eller lignende, siger Tommy Hummelmose, der er formand for Sundhedsudvalget (K).

Michael Eskamp Witek (S), som også er medlem af sundhedsudvalget, tilslutter sig og mener, at der er behov for en ”kompetent medspiller”, når Sundhedsudvalget skal tage beslutninger om psykiatrien i Odense.

- Det kommer til at gøre en forskel, at vi som politikere har en god sparringspartner, der kan fortælle, hvilke værktøjer kan gøre det nemmere og lettere at være psykisk udsat i kommunen.

Det er psykiatriens tur

Ifølge Tommy Hummelmose, har psykiatriområdet længe været underprioriteret, fordi ”det er sværere at forholde sig til psyken, end en brækket arm”. Derfor mener han også, at det nye udvalg spiller godt sammen med regeringens aftale om en ti-årsplan for psykiatrien og mental sundhed, da der på den måde bliver hjulpet på et strukturelt plan, samtidig med at kommunen kan få råd om borgernære forhold.

Drøftelserne af et nyt råd falder også i god jord ved pårørende Maria Lundvig, der også er næstformand i organisationen, Bedre Psykiatri – Odense.

- Helt konkret kan oprettelsen af et psykiatriråd betyde, at vi får nogle kvalitetsfuldte tilbud til vores datter. Når man er psykisk syg, skal man have en lige så god behandling, som hvis man er somatisk syg, siger Maria Lundvig.

Selvom psykiatrien hører under regionernes ansvar, mener Michael Eskamp Witek, at kommunen har et ansvar, og at opgaverne hænger tæt sammen.

- Det er os, der modtager borgere, der bliver udskrevet fra sygehuset, og vi skal være med til at sikre, at helbredet blandt odenseanerne er godt.

Eksperter fremfor politikere

Psykiatrirådet vil blive etableret på samme måde som Udsatterådet, der har til opgave at være de udsattes stemme i den politiske debat, det kan for eksempel være på vegne af hjemløse, prostituerede, eller udsatte etniske minoriteter i Odense. Ifølge Tommy Hummelmose har Sundhedsudvalget gode erfaringer med samarbejdet med Udsatterådet.

- Det bliver mere drøftelser om konkrete forhold, når der ikke sidder politikere med om bordet, forklarer han.

Ligesom Udsatterådet vil Psykiatrirådet blive etableret uden politisk deltagelse og bestå af op til ti fagpersoner og eksperter, der kan vejlede politikerne, når der skal tages beslutninger på psykiatriområdet på rådhuset.

- Vi er stadig på udkig efter en dygtig odenseaner, som kender noget til området og er klar til at stille sig i spidsen for rådet som formand. Men jeg håber, at rådet kommer til at bestå af en masse dygtige eksperter, der ved noget om behandlingspsykiatrien og forhåbentligt også nogle fra de frivillige foreninger vi har i kommunen, siger Tommy Hummelmose.

Oprettelsen af Psykiatrirådet indstilles til behandling i Økonomiudvalget den 6. oktober og endelig godkendelse i byrådet den 12. oktober.