Landmålere beregner letbane

Landmålere er gået i gang med at slå stregerne til denne kommende letbane i Odense.

Endnu inden pengene er fundet til den kommende letbane i Odense, er landmålere og teknikere gået i gang med at lave opmålinger for den kommende linieføring.

- Vi er nu klar til at præcisere linieføringen yderligere, og det betyder, at vi i samarbejde med COWI opmåler hele strækningen i detaljer, skriver Odense Kommune i en henvendelse til borgerne.

Arbejdet er allerede i fuld gang, og det forventes færdigt sidst på året. Arbejder vil hovedsageligt foregå på offentlig grund, og kun i mindre omfang på privat ejendom.

Der er endnu ikke truffet en endelig beslutning om Odense Letbane, og planen kan først gennemføres, efter at der er vedtaget en anlægslov.

Anlæggelsen af Odense Letbane vil betyde at en række ejendommen skal eksproprieres. Det drejer sig om 14 hel-ekspropriationer og 170 delekspropriationer.

Folketinget vil formentlig tage stilling til en anlægslov i slutningen af 2014.

Læs mere om letbanen