Mand fastholdt i 12 timer

Psykiatrisk afdeling i Odense, der hører under Region Syddanmarks psykiatriske sygehus, har tabt en retssag, hvor ansatte på psykiatrisk afdeling havde holdt en mand tvangsfikseret i 12 timer.

Sagen var anket fra Byretten til Østre Landsret, der vurderer, at psykiatrisk afdeling har krænket en artikel i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention - den indeholder et forbud mod tortur, umenneskelig eller nedværdigene behandling eller straf.

OUH skal betale 5000 kroner i godtgørelse til den pågældende mand.

I en mail til TV 2/FYN skriver Psykiatrien i Region Syddanmark, at de ikke har nogen kommentar til sagen, men at regionen arbejder på en handleplan, der skal nedbringe brugen af tvang.