I det fynske folks tjeneste

Odense vinder sag om Bullerup Børnehave

Odense Kommune var i sin gode ret til at ophæve driftsoverenskomsten med den selvejende institution Bullerup Børnehave. Det har Landsretten i dag afgjort.

Odense Kommune var i sin gode ret til at ophæve driftsoverenskomsten med den selvejende institution Bullerup Børnehave. Det har Landsretten i dag afgjort.

Odense Kommune har valgte 26. februar 2008 at ophæve driftsoverenskomsten med den selvejende institution Bullerup Børnehave med øjeblikkelig virkning.

Det skete efter, at flere forældre til institutionens 60 børn havde fortalt kommunen, at de var utrygge ved at lade deres børn passe i børnehaven, efter den stod uden leder og forældrebestyrelse.

Ok når børns tarv er i fare

Odense Kommune havde gennem længere tid havde været i dialog med institutionen om en række problemer.

Først opsagde den daglige leder sit job, og mandag den 25. februar trådte bestyrelsen tilbage. Dermed var der ikke nogen, der havde ansvaret for at afhjælpe de mangler, som der skulle rettes op på.

De forældrevalgte medlemmer af børnehavens bestyrelse have månederne inden henvendt sig til kommunen med en række kritikpunkter.

Det drejede sig blandt andet om en økonomisk uholdbar situation og mangler i det pædagogiske arbejde,

Og endelig henvendte medarbejderne sig også til både bestyrelse og Odense Kommune, idet de heller ikke mente at kunne stå inde for pasningen

Dom i Landsretten

Sagen har kørt i Landsretten, og torsdag faldt der dom.

Landsretten fandt, at Odense Kommune var forpligtet til at reagere for at varetage børnenes tarv under de givne omstændigheder og at kommunen var i sin gode ret til at opsige driftsoverenskomsten.