Ungeherbergs fremtid fortsat uafklaret

Medarbejderne på ungeherberget Abel & Catrine er blevet sagt op, selvom politikerne i Odense Kommune fortsat ikke har truffet en beslutning om herbergets fremtid. Tirsdag blev sagen endnu en gang udskudt.

Børn- og ungeforvaltningen indstillede allerede i december sidste år det akutte overnatningsted for unge mellem 14 og 18 år til lukning.

Men politikerne i Børn- og ungeudvalget fandt forvaltningens grundlag mangelfuldt og udskød beslutningen til det nye Børn- og Ungeudvalg, det tiltrådte i januar.

I følge Børn- og Ungeforvaltningens oplæg til politikerne opfylder Abel & Catrine ikke de behov unge har i dag - og i øvrigt kan kommunen spare 270.000 kroner på at lukke stedet. Sådan lød det i december.

Da sagen tirsdag igen var til sat til behandling i udvalget var besparelsen reduceret til 130.000 kroner, men derudover var materialet stort set identitisk med det udvalget fik fremlagt i december.

- Vi har ikke fået hvad vi bad om. Vi bad om flere informationer om hvad en lukning vil betyde rent fagligt, men det har vi ikke fået fra forvaltningen, siger Mai Henriksen(K), medlem af Børn- og Ungeudvalget i Odense Kommune.

Derfor besluttede udvalget endnu en gang at udskyde beslutningen om en eventuel lukning af Abel & Catrine. Fremtiden for ungeherberget skal nu i stedet indgå i en drøftelse af det overordnede strategiprogram for unge mellem 14 og 18 år.

Dermed må de opsagte medarbejdere leve i uvished i nogle måneder endnu.