Vollsmose har fået ungdomsråd

Vollsmose har sammensat et nyt ungdomsråd med 16 medlemmer i alderen 14 til 21 år. De unge er valgt på områdets skoler og Mulernes Legatskole og repræsenterer unge af meget blandet etnisk herkomst.

En ung bydel

Af de omkring 10.000 beboere i Vollsmose er mere end halvdelen under 24 år.

- Derfor er det vigtigt at deres stemme bliver hørt, netop fordi de ikke er med i andre formelle organer, siger Odense Kommunes koordinator for ungdomsrådet, Katrine Frederiksen.

Hun håber, at modellen kan danne model for unge andre steder i byen.

Image, politik og aktiviteter

Ungdomsrådets medlemmer har taget hul på arbejdet ved at danne tre arbejdsgrupper. De skal arbejde med emnerne:

  • Vollsmoses image
  • Politikudvikling
  • Aktiviteter for unge

Rådets formand, Henrik Bjarke Knudsen, er 19 år og fra Mulernes Legatskole.

Han mener, at der er for få aktiviteter for de unge i området. De bliver rastløse og begynder måske at lave ballade.

- Der er mange gode initiativer til at afhjælpe problemet; men den folkelige opbakning og midlerne mangler. Folk tror ikke på Vollsmose, siger Henrik Bjarke Knudsen.

Han mener, at årsagen til det er det negative billede, medierne tegner af bydelen.

- De mange gode historier kommer ikke ud, siger han.