I det fynske folks tjeneste

Vollsmose har fået ungdomsråd

Vollsmose har sammensat et nyt ungdomsråd med 16 medlemmer i alderen 14 til 21 år. De unge er valgt på områdets skoler og Mulernes Legatskole og repræsenterer unge af meget blandet etnisk herkomst.

Ungdomsråd vil forbedre forholdene for unge i Vollsmose

En ung bydel

Af de omkring 10.000 beboere i Vollsmose er mere end halvdelen under 24 år.

- Derfor er det vigtigt at deres stemme bliver hørt, netop fordi de ikke er med i andre formelle organer, siger Odense Kommunes koordinator for ungdomsrådet, Katrine Frederiksen.

Hun håber, at modellen kan danne model for unge andre steder i byen.

Image, politik og aktiviteter

Ungdomsrådets medlemmer har taget hul på arbejdet ved at danne tre arbejdsgrupper. De skal arbejde med emnerne:

  • Vollsmoses image
  • Politikudvikling
  • Aktiviteter for unge

Rådets formand, Henrik Bjarke Knudsen, er 19 år og fra Mulernes Legatskole.

Han mener, at der er for få aktiviteter for de unge i området. De bliver rastløse og begynder måske at lave ballade.

- Der er mange gode initiativer til at afhjælpe problemet; men den folkelige opbakning og midlerne mangler. Folk tror ikke på Vollsmose, siger Henrik Bjarke Knudsen.

Han mener, at årsagen til det er det negative billede, medierne tegner af bydelen.

- De mange gode historier kommer ikke ud, siger han.