I det fynske folks tjeneste

Fynsk forskning i børne-depression

To fynske forskere vil finde frem til hvorfor børn i syv til ni år får depression.

Ph.d.-studerende Rikke Wesselhöft og professor Niels Bielenberg, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling Odense, har fået en million kroner af Lundbeck Fonden til at forske i børns depression.

De to forskere har fået adgang til den landsdækkende undersøgelse, Bedre Sundhed for Mor og Barn.

Den følger 100.000 mødre og deres børn, herunder 24.000 børn i alderen syv til ni år, som er den gruppe, det ny projekt vil følge.

De skal igennem et børnepsykiatrisk screeningsinterview og derefter et internetbaseret diagnostisk interview, forklarer Rikke Wesselhöft.

Mere i fokus, men årsag ukendt

Børns depression er kommet mere i fokus og det er almindeligt kendt at børn helt ned til førskolealderen kan blive ramt af depression.

Men man kender ikke årsagen.