I det fynske folks tjeneste

Iltsvindet er blæst væk

Blæst i rette tid betød, at det blev et af de mindre iltsvindsår. Alligevel slipper bl.a. Det Sydfynske Øhav og Lillebælt ikke for skader på bundens dyreliv.

Iltsvindet væk bla. i det sydlige Lillebælt

Årets iltsvind er nærmest overstået og nu svundet ind til begrænsede områder i Øresund, Mariager Fjord samt i Bornholmsdybet.

Iltforholdene har dermed samlet set i år været lidt bedre end gennemsnittet for de foregående fem år. Perioder med kraftig blæst har jævnligt pustet frisk liv i de danske farvande og dermed forebygget de meget alvorlige iltsvind, som tidligere er set. Det konstaterer Danmarks Miljøundersøgelser (DMU), der hvert år følger iltsvindet i tæt samarbejde med de regionale miljøcentre.

De værst ramte områder har i år været Det Sydfynske Øhav, det sydlige Lillebælt, Aabenraa Fjord og Flensborg Fjord. Her har vedvarende kritisk lave iltkoncentrationer i omkring tre måneder og giftig svovlbrinte i bundvandet, sat præg på vandmiljøet med skader på bundens dyreliv til følge.