I det fynske folks tjeneste

Klammeri i Ollerup Kirke

Sognepræst Asger Bent Bjerre, Ollerup og Kirkeby sogne, kan imødese en tjenstlig sanktion efter en voldelig episode i Ollerup Kirke søndag den 22. juni.

Sognepræstens temperament kogte over, og det gik ud over menighedsrådets daværende næstformand, Henning Hjortshøj, der blev skubbet og rusket med det resultat, at han faldt om på gulvet, skriver Fyns Amts Avis.

Henning Hjortshøj deltog i gudstjenesten den pågældende dag. Nogle ældre kirkegængere tilkendegav gestikulerende, at de ikke kunne høre,
hvad præsten sagde.

Denne stoppede sin tale, og kirketjeneren fik kirkens højtaleranlæg til at virke igen.

Efter at Asger Bent Bjerre havde hilst af med menigheden talte han med kirkeværgen, kirketjeneren, graveren og Henning Hjortshøj om, hvordan det kunne være, at lyden forsvandt.

- Du har vel ikke haft den tændt, bemærkede Hjortshøj ifølge Fyns Amts Avis.

Den bemærkning gjorde præsten så vred, at han greb Henning Hjortshøj i tøjet og skubbede ham ind mod reolen med salmebøger, mens han råbte og skældte ud.

Da Hjortshøj var kommet i balance igen, fik han et skub mere, så
han faldt om på gulvet.

Biskop: uacceptabelt

Den fynske biskop, Kresten Drejergaard, har nu afgjort sagen, og skriver i et brev til Henning Hjortshøj:

- Jeg har nu afgjort sagen med ikendelse af en sanktion efter tjenestemandslovens regler, idet jeg samtidig har tilkendegivet over for sognepræsten, at det er fuldstændig uacceptabel optræden af en
præst i tjeneste.

Det er ikke lykkedes Fyns Amts Avis at få en kommentar fra præsten.